tel 06-29196179
Home
Home
Menu
empty

Sinterklaasfeest 2020

Sint intocht Dronten ©janspaans.jpg Gezamenlijke boodschap Sinterklaasfeest 2020 De stichtingen STADronten, Klokbeker Swifterbant en De IJsvogel in Biddinghuizen organiseren al sinds jaar en dag het Sinterklaasfeest in de kernen van de gemeente Dronten. Elk jaar weer volgt hiervoor een voorbereiding van maanden en een tomeloze inzet van alle betrokken vrijwilligers. Ook in de gemeente Dronten zien en horen we de pietendiscussie. We zien de landelijke beweging van zwarte piet naar roetveegpiet en we zien tegelijkertijd ook de vele demonstraties, waaronder die van Black Lives Matter, die dit jaar ook in Dronten plaatsvond. Vooropgesteld: in de gemeente Dronten geven we elkaar de ruimte om te zijn wie je bent, en maken we ons hard voor een inclusieve en toegankelijke samenleving. Een samenleving waarin álle mensen, jong en oud, met of zonder beperking, en onafhankelijk van culturele achtergrond, geslacht, leeftijd, geaardheid en talenten, meetellen en kunnen meedoen. We staan hierachter en dragen dit ook uit. Daarbij past dat we met elkaar moeten en willen spreken over hoe we ons Sinterklaasfeest vormgeven, dit jaar en de komende jaren. We begrijpen het maatschappelijke debat en daarmee ook de verschuiving van zwarte piet naar roetveegpiet en staan daar ook achter. Tegelijkertijd realiseren we ons dat binnen de kleine kernen in de gemeente, de vrijwilligers snel te herkennen zijn door hun kinderen, neefjes, nichtjes en buurtkinderen. En dat ze daarom veel waarde hechten aan het onherkenbaar zijn, op welke wijze dan ook. Onze vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Zij dragen bij aan verbinding en we hebben veel waardering voor hun inzet. We zoeken naar een oplossing waarbij we recht doen aan alle partijen en tegelijkertijd realiseren we ons dat we nooit iedereen 100 procent tevreden kunnen stellen. We roepen daarom ook op om juist op dit onderwerp elkaar de ruimte te geven We geven elkaar de tijd om te groeien in deze beweging, zodat we over een jaar of drie de volledige overstap hebben gemaakt naar piet.

Jan Schuurhuis, Stichting De IJsvogel
Marian de Munnik, Stichting Klokbeker
Danielle Banis – de Iongh, Stichting STADronten
Burgemeester Jean Paul Gebben, gemeente Dronten

Terug naar overzicht

Delen: