tel 06-29196179
Home
Home
Menu
empty
Reglement deelnemers:
Deelname vanaf 16 jaar
Schrijf een unieke song van maximaal 4 minuten.
Je begeleidt jezelf of laat je begeleiden semi akoestisch door gitaar, of keyboard. Ritme kan door middel van een Cajon.
Deelnemers gaan akkoord met beeld- en geluidsopnames die we gebruiken voor publiciteitsdoeleinden.
Volgorde van optreden zal door loting worden bepaald. Iedere deelnemer maakt gebruik van de door organisatie geleverde geluidstechnici.
1. Aanmelden
Aanmelden kan alleen via de daarvoor bestemde aanmeldprocedures. Pas nadat de volledige aanmeldprocedure is doorlopen en opgeslagen is de aanmelding officieel geregistreerd. De aanmelding kan pas worden opgeslagen als akkoord is gegeven op het reglement. De aangemelde artiest verklaart met het akkoord gaan met het reglement verplichtingen en spelregels te zullen nakomen die in dit reglement zijn vermeld. Inschrijvingen die na het sluiten van de aanmeldingstermijn binnenkomen zijn niet geldig. PS. Mailen kon ook dus sturen we je dan even de link toe, wanneer je al aangemeld bent.
 
Singer-songwriter: Alle genres toegestaan! Voorwaarde is dat de leadzanger(es) ook de tekstschrijver is en voornamelijk (semi-)akoestisch speelt (‘unplugged’ karakter). De singer-songwriter staat centraal (!), met of zonder begeleidende artiest(en) of band. De bezetting is liefst zo klein mogelijk: geen grote band op het podium. Tijdens de show speelt de singer-songwriter minimaal 1 nummer solo of wordt begeleidt door max 1 muzikant. De focus ligt op ‘het lied’ en ‘de tekst’. Deze criteria gelden ook voor het nummer waarmee de artiest zich aanmeldt.
 
Artiestenpagina
Aanmelden kan tot 1 oktober via de website . Deelnemers kunnen de artiestenpagina zelf niet aanpassen, dit dient gedaan te worden door de organisatie.  Aanpassingen kunnen doorgegeven worden via pr@sta-dronten.nl
 
 
Eigen muziek
Alleen acts die hun eigen muziek schrijven en uitvoeren mogen deelnemen aan de wedstrijd. Covers zijn niet toegestaan. De ingezonden nummers moeten eigen en oorspronkelijke composities zijn. De tekstschrijver(s), producers, muzikanten(en) en componist(en) verklaren en garanderen dat de teksten en/of composities geen inbreuk maken op het auteursrecht of ander recht van derden.
 
 
Jury
Het oordeel van de jury is altijd een resultaat van onderling overleg;
§ Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd;
 
Kosten
De organisatie betaalt geen gages uit voor de optredens. Reis- en onkosten zijn voor de deelnemers zelf. De organisatie draagt zorg voor het aanbieden van de bijbehorende productie en publiciteit.
 
Apparatuur/backline
Tijdens alle optredens gebruik gemaakt van de backline van de organisatie.
Toetsenisten dienen eigen toetsen en statieven mee te nemen.
 
 
Jury criteria
Artistiek: Liveshow, Profilering stijl/imago, Songs, Instrumentbeheersing en muzikaliteit.
 
 
Woonplaats deelnemers en communicatie
Deelnemers wonen in de gemeente Dronten dus deelnemers uit Biddinghuizen en Swifterbant zijn ook van harte welkom. Er wordt uitsluitend in het Nederlands gecommuniceerd.
Dit kan via mail of telefoon.
 
Leeftijd
De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar. Dit geldt voor alle leden van de act. Let op: de organisatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor alcoholgebruik tijdens dit event van deelnemers onder de 18 jaar. Neem je id daarom mee naar deze avond.
 
Rechten
De informatie die je ons verstrekt mogen wij gebruiken voor publiciteitsdoeleinden op onze sociale media kanalen.
 
Op de website en facebook willen wij graag een:
Korte omschrijving van jezelf plaatsen
Wat je wilt met je talent
Een leuke foto plaatsen
 
Verantwoordelijkheid organisatie:
Het is de tweede keer dat we dit evenement organiseren voor muzikaal talent uit de gemeente Dronten. We doen dit met de beste intenties maar zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van jouw eigendommen. Deelnemen is dus op eigen risico.
 
We hopen op veel inschrijvingen en zijn erg benieuwd naar jouw song! Dus schrijf je vast in en doe mee.